Bio

Adam Pavlíček je kytarista, skladatel a hudební pedagog. Narodil se v roce 1985 v Praze a na kytaru začal hrát v den svých 10. narozenin. Mezi lety 2001 - 2010 studoval hru na klasickou kytaru na Pražské konzervatoři, HAMU a na akademii v Curychu. Ačkoli interpretace klasické hudby stále lemuje jeho hudební rozvoj, hlavní těžiště jeho sebevyjádření je v jeho vlastních skladbách pro sólovou kytaru, ve kterých kombinuje techniku klasické kytary a perkusivního fingerstylu. Harmonie jeho kompozic mají blízko k popu, rocku a folku. Jde však o instrumentální kompozice, které se svojí formou blíží spíše ke klasické hudbě. V roce 2021 vydává Adam své debutové autorské album s názvem Before You Arrived, koncertuje, píše učebnici hry na kytaru, vyučuje a připravuje skladby pro další album.


Životopis

1985-1995

Adam Pavlíček se narodil 27.1. 1985 v Praze. Hudba mu byla blízká od raného dětství. Postupně ho stále více přitahovalo hrát na hudební nástroj a zvolil si nakonec kytaru. 

1995-2001

Na kytaru začal hrát v den svých 10 narozenin. Od tohoto dne byl hrou na tento nástroj okouzlen a cvičení, hraní, improvizování a skládání se stalo přirozenou součástí jeho života.

Základy techniky hry na kytaru získával zejména studiem klasických kytarových autorů 18. a 19. století. Navštěvoval hodiny hry na kytaru u všestranného hudebníka a kytaristy Tomáše Berky, který ho inspiroval také k improvizaci. Záhy se rozhodl ke studiu na konzervatoři. Ke zkouškám ho připravoval tehdejší profesor Pražské konzervatoře Zdeněk Baštinec.

2001-2007

V roce 2001 úspěšně složil přijímací talentové zkoušky na Pražskou konzervatoř a Konzervartoř Jaroslava Ježka. Rozhodl se nakonec pro studium klasické kytary na Pražské konzervatoři. V hlavním oboru ho vedl Zdeněk Baštinec a od třetího do šestého ročníku prof. Milan Zelenka.

Během studia na Pražské konzervatoři (2001-2007) zaznamenal úspěchy na několika interpretačních soutěžích (I. kytarové mistrovské kurzy Nové Strašecí 2004, II. interpretační soutěž konzervatoří České Republiky 2004, XI. dny klasické kytary Štramberk 2006 - kopie diplomů výše) a účastnil se řady kytarových kurzů v Čechách i zahraničí (Summer Guitar Workshop Krzyżowa 2004 v Polsku, Mezinárodní kytarové kurzy Nové Strašecí 2004 - 2008, Viersener Musiksommer 2008 v Německu a 31th International Musical Summer Academy Lenk ve Švýcarsku). Kromě četných školních koncertů vystupoval již během studia na řadě kulturních akcích v čechách i v zahraničí (Německo, Polsko, Slovensko a Maďarsko). Věnoval se sólové hře a intenzivně i hře v komorních souborech. Kromě interpretace všech slohových období se stále zabýval i kompozicí vlastních skladeb a příležitostně navštěvoval hodiny jazzové kytary u Davida Dorůžky a Libora Šmoldase.

2007-2010

Po studiu na Pražské konzervatoři pokračoval v letech 2007 - 2010 ve studiu hry na kytaru na Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Zelenky. Závěrečný rok bakalářského studia strávil na zahraniční stáži na Zürcher Hochschule der Künste v Zürichu, kde studoval pod vedením pozoruhodného pedagoga a kytaristy Anderse Miolina. Po úspěšném získání titulu BcA. se rozhodl nepokračovat dále ve studiu a zaměřit se více na vlastní tvorbu.

2010-současnost

Od roku 2010 vystupuje zejména sólově se svojí tvorbou nebo s repertoárem klasické hudby. Byl také členem několika hudebních těles (Millitrio, Naboso, Duo Nuages, Kytarové obrazy, Corpus Delicti) a spolupracoval či spolupracuje s různými hudebníky (Milli Janatková, Marko Ferenc, soubor Musica Diversata, skupina Z Hecu, Aleš Petržela a další).

Pedagogická činnost

Pedagogicky působí na ZUŠ J. Suka Benešov. Vyučoval také na Konzervatoři Jaroslava Ježka, na Mezinárodní Konzervatoři Praha, základní umělecké škole Orphenica a na International School of Music and Fine Arts Prague.

Úspěchy po roce 2010

Mezi úspěchy z doby po ukončení studia patří uvedení jeho recitálu Českým rozhlasem v pořadu Ranní koncert (2013). Ocenění Harvest Price na Tais Awards za písničkářskou tvorbu (2013), III. místo na Kytarové soutěži SAI 2015 a následně I. místo na Kytarové soutěži SAI 2016 a vystoupení na zahajovacím koncertě festivalu Kytara napříč žánry 2017. Společný koncert s fenomenálním a světově uznávaným kytaristou Peterem Fingerem v Domažlicích (březen 2019). Vystoupení s Orchestrem Berg v listopadu 2019. Vydaní debutového alba Before You Arrived v říjnu 2021.


Pro klasické kytaristy, vkládám ke stažení svou bakalářskou práci s názvem "Fernando Sor, jeho současníci a rozbor skladby Variace na Mozartovo téma, op. 9":


úspěchy na soutěžích: