O mně

Adam Pavlíček je koncertní kytarista, skladatel, interpret různých žánrů a hudební pedagog. Studoval hru na kytaru na Pražské konzervatoři, Akademii múzických umění v Praze (titul BcA.) a Zürcher Hochschule der Künste v Zürichu. V roce 2016 vyhrál mezinárodní Kytarovou soutěž SAI, která se pořádá v rámci festivalu Kytara napříč žánry. Na koncertech uvádí Adam Pavlíček vlastní fingerstylové skladby a covery populárních skladeb. Příležitostně vystupuje také  jako interpret klasické hudby a spolupracuje s hudebníky různých žánrů. 

Mezi úspěchy z poslední doby patří uvedení jeho recitálu Českým rozhlasem v pořadu Ranní koncert (2013). Ocenění Harvest Price na Tais Awards za písničkářskou tvorbu (2013), III. místo na Kytarové soutěži SAI 2015 a následně I. místo na Kytarové soutěži SAI 2016 a vystoupení na zahajujícím koncertě festivalu Kytara napříč žánry 2017. Společný koncert s fenomenálním a světově uznávaným kytaristou Peterem Fingerem v Domažlicích v březnu 2019. Vystoupení s Orchestrem Berg v listopadu 2019. 

Adam Pavlíček stále koncertuje a v současné době připravuje k vydání debutové album.

Pedagogicky působí na Konzervatoři Jaroslava Ježka a na ZUŠ J. Suka Benešov. 

Podrobný životopis najdete níže.


Diplomy ze soutěží:


Životopis

BcA. Adam Pavlíček

1985 - 1995

Adam Pavlíček se narodil 27.1. 1985 v Praze. Hudba mu byla blízká od raného dětství a postupně ho stále více přitahovalo hrát na hudební nástroj. Zvolil si kytaru. 

1995 - 2001

Na kytaru začal hrát v den svých 10 narozenin. Od tohoto dne byl hrou na tento nástroj okouzlen a cvičení, hraní, improvizování a skládání se stalo přirozenou součástí jeho života.

Základy techniky hry na kytaru získával zejména studiem klasických kytarových autorů 18. a 19. století. Navštěvoval hodiny hry na kytaru u všestranného hudebníka a kytaristy Tomáše Berky, který ho inspiroval také k improvizaci. Záhy se rozhodl ke studiu na konzervatoři. Ke zkouškám ho připravoval tehdejší profesor Pražské konzervatoře Zdeněk Baštinec.

2001 - 2007

V roce 2001 úspěšně složil přijímácí talentové zkoušky na Pražskou konzervatoř a Konzervartoř Jaroslava Ježka. Rozhodl se nakonec pro studium klasické kytary na Pražské konzervatoři. V hlavním oboru ho vedl Zdeněk Baštinec a od třetího do šestého ročníku prof. Milan Zelenka.

Během studia na Pražské konzervatoři (2001 - 2007) zaznamenal úspěchy na několika interpretačních soutěžích (I. kytarové mistrovské kurzy Nové Strašecí 2004, II. interpretační soutěž konzervatoří České Republiky 2004, XI. dny klasické kytary Štramberk 2006 - kopie diplomů výše) a účastnil se řady kytarových kurzů v čechách i zahraničí (Summer Guitar Workshop Krzyżowa 2004 v Polsku, Mezinárodní kytarové kurzy Nové Strašecí 2004 - 2008, Viersener Musiksommer 2008 v Německu a 31th International Musical Summer Academy Lenk ve Švýcarsku). Kromě četných školních koncertů vystupoval již během studia na řadě kulturních akcích v čechách i v zahraničí (Německo, Polsko, Slovensko a Maďarsko). Věnoval se sólové hře a intenzivně i hře v komorních souborech. Kromě interpretace všech slohových období se stále zabýval i kompozicí vlastních skladeb a přiležitostně navštěvoval hodiny jazzové kytary u Davida Dorůžky a Libora Šmoldase.

2007 - 2010

Po studiu na Pražské konzervatoři pokračoval v letech 2007 - 2010 ve studiu hry na kytaru na Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Zelenky. Závěrečný rok bakalářského studia strávil na zahraniční stáži na Zürcher Hochschule der Künste v Zürichu, kde studoval pod vedením pozoruhodného pedagoga a kytaristy Anderse Miolina. Po úspěšném získání titulu BcA. se rozhodl nepokračovat dále ve studiu a zaměřit se na vlastní tvorbu a současné populární žánry.

2010 - současnost

Od roku 2010 vystupuje zejména sólově se svojí tvorbou nebo s repertoárem klasické hudby. Příležitostně vystupuje s houslistou Marko Ferencem v duu Nuages. Byl také členem několika hudebních těles (Millitrio, Naboso, Corpus Delicti) a spolupracuje s různými hudebníky (Marcela Brožová, soubor Musica Diversata, skupina Z Hecu, Aleš Petržela a další).

Pedagogická činnost

Pedagogicky působí na Konzervatoři Jaroslava Ježka a na ZUŠ J. Suka Benešov. Dříve vyučoval na Mezinárodní Konzervatoři Praha, základní umělecké škole Orphenica a na International School of Music and Fine Arts Prague.

Nedávné úspěchy

Mezi úspěchy z poslední doby patří uvedení jeho recitálu Českým rozhlasem v pořadu Ranní koncert (2013). Ocenění Harvest Price na Tais Awards za písničkářskou tvorbu (2013), III. místo na Kytarové soutěži SAI 2015 a následně I. místo na Kytarové soutěži SAI 2016 a vystoupení na zahajujícím koncertě festivalu Kytara napříč žánry 2017. Společný koncert s fenomenálním a světově uznávaným kytaristou Peterem Fingerem v Domažlicích (březen 2019). Vystoupení s Orchestrem Berg v listopadu 2019.

Odkazy:

https://www.adampavlicek.cz

https://www.facebook.com/adampavlicekkytarista

https://soundcloud.com/adam-pavlicek-guitarist

https://www.youtube.com/user/ADAMPAVLICEKVIDEOS/videos


Pro klasické kytaristy, vkládám ke stažení svou bakalářskou práci s názvem "Fernando Sor, jeho současníci a rozbor skladby Variace na Mozartovo téma, op. 9":