Učebnice hry na kytaru

Na jaře roku 2020, během první vlny epidemie koronaviru, jsem začal psát vlastní cvičení pro své žáky na ZUŠ J. Suka Benešov. Od té doby postupně vzniká strukturovaná učebnice, která má za cíl provést žáka základní umělecké školy (nebo kohokoli pod vedením učitele) od prvního tónu na prázdné struně až po virtuózně znějící skladby ve různých technikách hry na klasickou kytaru. Každé cvičení a skladbu prověřuji nejdříve se svými žáky. Dokončení učebnice a její vydání plánuji v roce 2023 - 24.

Během distanční fáze výuky jsem vytvořil také řadu výukových videí, pro které jsem založil samostatný kanál na YouTube s návem Inspirace ke klasice.

video ukázka