VÝCHOVNÝ KONCERT
pro základní školy

Na nabídce výchovného koncertu pro základní školy pracuji! Jde o cca 45 - 60 minutový koncert, ve kterém je představena hudba od renesance po současnou populární hudbu.