ŽIVOTOPIS

krátká anotace pro tisk/ pořadatele/ tvůrce pozvánek:
 
Adam Pavlíček (nar. 1985) - kytarista, autor vlastních skladeb a interpret různých žánrů. Studoval klasickou kytaru na Akademii múzických umění v Praze a Zürcher Hochschule der Künste v Zürichu. Získal několik ocenění na interpretačních mezinárodních soutěžích. Se svoji tvorbou vyhrál v roce 2016 první cenu na Kytarové soutěži SAI a vystoupí na zahajujícím koncertě festivalu Kytara napříč žánry 2017. Na koncertech uvádí zejména vlastní tvorbu či instrumentální aranže populárních písní. Kromě sóĺového vystupování spolupracoval a dále spolupracuje s řadou hudebníků. Nahrávky a více info najdete na jeho webu www.adampavlicek.cz.
 
Adam Pavlíček (*1985) – guitarist, composer, interpreter of various genres and teacher of music. He completed his studies of the classical guitar at the Academy of Performing Arts in Prague and Zürcher Hochschule der Künste in Zürich. During the studies he was honored with few prizes at international classical guitar competitions. A few years ago he started to play the steel string guitar as well and he has focused on his own compositions with original way of playing. While performing he mostly presents these compositions, popular songs covers and occasionally he sings his own lyrics. His original art work and performance were honored with the first prize at the Guitar Competition – SAI and Guitar Across Styles 2016. As a winner he performed at the opening concert of the International Acoustic Guitar Festival - Guitar Across Styles 2017.
 
 
 
 
životopis:
 

Adam Pavlíček se narodil 27.1. 1985 v Praze. Hudba mu byla blízká od raného dětství a postupně ho stále více přitahovalo hrát na nějaký hudební nástroj. Ačkoli s oblibou zprvu improvizoval vlastní melodie u klavíru, zvolil si nakonec kytaru. Na ni začal hrát, když mu bylo 10 let. Od prvního dne byl hrou na tento nástroj okouzlen a cvičení, hraní, improvizování a skládání se stalo přirozenou součástí jeho života.

 

Základy techniky hry na kytaru získával zejména studiem klasických kytarových autorů 18. a 19. století. Navštěvoval hodiny u všestranného kytaristy Tomáše Berky, který ho inspiroval také k improvizaci. Záhy se rozhodl ke studiu na konzervatoři. Ke zkouškám ho připravoval tehdejší profesor Pražské konzervatoře Zdeněk Baštinec. V roce 2001 úspěšně složil přijímácí talentové zkoušky na Pražskou konzervatoř a Konzervartoř Jaroslava Ježka. Rozhodl se pro studium klasické kytary na Pražské konzervatoři. V hlavním oboru ho vedl Zdeněk Baštinec a od třetího ročníku prof. Milan Zelenka.

 

Během studia na konzervatoři (2001 – 2007) zaznamenal úspěchy na několika interpretačních soutěžích (I. kytarové mistrovské kurzy Nové Strašecí 2004, II. interpretační soutěž konzervatoří České Republiky 2004, XI. dny klasické kytary Štramberk 2006 – kopie diplomů níže) a účastnil se řady kytarových kurzů v čechách i zahraničí (Summer Guitar Workshop Krzyżowa 2004 v Polsku, Mezinárodní kytarové kurzy Nové Strašecí 2004 - 2008, Viersener Musiksommer 2008 v Německu a 31th International Musical Summer Academy Lenk ve Švýcarsku). Kromě četných školních koncertů vystupoval na řadě kulturních akcích v čechách i v zahraničí (Německo, Polsko, Slovensko a Maďarsko). Věnoval se sólové hře a intenzivně i hře v komorních souborech. Kromě interpretace všech slohových období se stále zabýval i kompozicí vlastních skladeb a přiležitostně navštěvoval hodiny jazzové kytary u Davida Dorůžky a Libora Šmoldase.

 

Po studiu na konzervatoři pokračoval v letech 2007 – 2010 ve studiu kytary na Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Zelenky. Závěrečný rok bakalářského studia strávil na zahraniční stáži na Zürcher Hochschule der Künste v Zürichu, kde studoval pod vedením pozoruhodného pedagoga a kytaristy Anderse Miolina. Po úspěšném složení bakalářské zkoušky se rozhodl nepokračovat dále ve studiu a zaměřit se na vlastní tvorbu a využití klasické kytarové techniky ve zdánlivě odlišných žánrech jako je folk, jazz a pop, v žánrech, které mu vždy byli velmi blízké.

 

Od roku 2010 vystupuje sólově, s duem Nuages, byl členem několika hudebních těles (Millitrio, Naboso, Corpus Delicti) a spolupracuje příležitostně s různými hudebníky.

 

Je profesorem klasické kytary na Mezinárodní Konzervatoři Praha, hru na kytaru také vyučuje na zuš J. Suka Benešov, na soukromé základní umělecké škole Orphenica či soukromě. Byl také lektorem International School of Music and Fine Arts Prague.

 

Mezi úspěchy z poslední doby patří uvedení jeho recitálu Českým rozhlasem v pořadu Ranní koncert. Ocenění Tais Awards za písničkářskou tvorbu Benem Taisem Ammudssenem (2013), III. místo v Kytarové soutěži SAI 2015 a I. místo v Kytarové soutěži SAI 2016 (diplomy viz níže).

 

Adam Pavlíček je ženatý a má tříletého syna. Ve volném čase se s rodinou podílí na provozu vzdělávacího ekocentra Loutí poblíž Slapské přehrady. Zajímá se o život v souladu s přírodou a je praktikující buddhista.  

 

diplomy ze soutěží: