Kytarová škola pro 1. ročník / Guitar school - First Year of Study

10. Improvizace / Improvization

Notovna.cz

video

Po zobrazení videa na YouTube najdete v popisu pod videem časy jednotlivých cvičení. Po kliknutí na konkrétní čas se vám přehraje vybrané cvičení. Video můžete pustit pomaleji, tato funkce je v nastavení. V mobilním telefonu můžete použít roztažením prstů funkci zoom a přiblížit pravou či levou ruku dle potřeby.

---

You'll find the times of each exercise in the description below the video on YouTube. Just click on a specific time to play the selected exercise. You can watch the video more slowly, this feature is in the settings. You can use the zoom function on your mobile phone by stretching your fingers and zooming right or left hand as needed.


mp3