Adam Pavlíček

Kytarová škola pro 6. - 7. ročník

Guitar School - for the 6th to 7th Years of Study

Tento díl nyní píšu. Vydání plánuji v roce 2024 - 2025. / I am writing this volume now. I´ m going to release it in 2024 or 2025.