Adam Pavlíček

Kytarová škola pro 2. ročník / Guitar School - Second Year of Study

Notovna.cz

kapitoly / chapters


V rukou nyní držíte 2. díl Kytarové školy, který je vhodný přibližně pro druhý rok studia hry na klasickou kytaru. Pod vedením učitele na základní umělecké škole nebo v jiné instituci žák(yně) vylepší svoji orientaci na hmatníku v základní poloze a okrajově i ve vyšších polohách, melodie začíná doprovázet basovými tóny a následně se učí hrát souzvuk dvou tónů v různých variantách. Svoji kreativitu rozvíjí v kapitole Improvizace a nakonec se učí přednesové skladby, které kombinují vše, co se naučil v předchozích kapitolách a také trénuje schopnost souhry ve skladbách pro dvě a tři kytary. Stupnice vhodné pro jednotlivé ročníky najdete ve všech dílech. K učebnici jsem vytvořil online podporu ve formě videí, MP3 a překladu všech textů do angličtiny. K online podpoře, která je zcela zdarma, se dostanete pomocí QR kódů nebo jsou dostupné na webu adampavlicek.cz/kytarovaskola.

In your hands you are holding Volume 2 of the GuitarSchool, which is mostly suitable for the second year of classical guitar study. Under the guidance of a teacher at an elementary art school or another institution, the pupils become more confident with fretboard in the basic position and to a lesser extend also in higher positions. They start to accompany the melody with a base line and later they learn to play two tones in harmony in different ways. They develop their creativity in the Improvisation chapter and eventually learn concert compositions that combine everything they have learned in previous chapters. They also practise the ability to play with other players in pieces for two or three guitars. Scales suitable for individual years of study can be found in all volumes. I have created online materials that complement the book such as videos, MP3s, and English translations of all texts. The online support, which is completely free, can be accessed via QR codes or is available on adampavlicek.cz/guitarschool.