Adam Pavlíček

Kytarová škola pro 4. - 5. ročník

Guitar School - for the 4th to 5th Years of Study

Tento díl nyní píšu. Vydání plánuji v roce 2024 - 2025. / I am writing this volume now. I´ m going to release it in 2024 or 2025.