O mně

„Hra na kytaru je součástí mé životní cesty a už 26 let mě velice baví objevovat nové možnosti tohoto nástroje.“

Adam Pavlíček je český klasický kytarista, skladatel a hudební pedagog. Narodil se v roce 1985 v Praze a na kytaru začal hrát v den svých 10. narozenin. Mezi lety 2001–2010 studoval hru na klasickou kytaru na Pražské konzervatoři, HAMU a na akademii v Curychu. Na koncertech uvádí zejména svou tvorbu pro sólovou kytaru, která kombinuje prvky různých žánrů. V roce 2021 vydal Adam své debutové album s názvem "Before You Arrived", na kterém je jeho 11 fingerstylových skladeb pro akustickou kytaru s kovovými strunami. V roce 2022 vydal nahrávku skladby profesora Milana Zelenky s názvem "Kytice". Tato skladba zpracovává formou volných variací české a moravské lidové písně. V roce 2023 vydal dále Adam své druhé album "21 Preludes" s autorskými skladbami pro klasickou kytaru. Toto album obsahuje také 10 závěrečných skladeb z jeho Kytarové školy pro 1. – 7. ročník, kterou vydává Notovna.cz a jde o hlavní projekt, na kterém Adam Pavlíček nyní pracuje. V Kytarové škole pro 1. – 7. ročník velice tvůrčím, obsáhlým a postupným způsobem provádí žáky(ně) od prvního uchopení klasické kytary a prvního tónu na prázdné struně až k virtuózním skladbám.


Významná vystoupení: 

International Guitar Festival Visegrad 2004 - koncerty ve Wroclavi, Praze, Nitře a Budapešti

Zahajovací koncert festivalu Kytara napříč žánry 2017 v Atriu na Žižkově

Koncert se světově uznávaným kytaristou Peterem Fingerem v Domažlicích, Klub Rodriguez, březen 2019

Vystoupení s Orchestrem Berg, DOX Centrum současného umění,  listopad 2019

vystoupení ve významných koncertních sálech a klubech: Atrium na Žižkově, Rudolfinum - Sukova síň, Chodovská tvrz, Palác Templ (Mladá Boleslav), Karolinum, Divadlo Gong, Pálffyho palác, Galerie Hamu, Balbínova poetická hospůdka, Malostranská beseda, DOX Centrum současného umění

kurzy:

Summer Guitar Workshop Krzyżowa 2004 v Polsku

Mezinárodní kytarové kurzy Nové Strašecí 2004 - 2008

Viersener Musiksommer 2008 v Německu

31th International Musical Summer Academy Lenk ve Švýcarsku

úspěchy na soutěžích:

II. interpretační soutěž konzervatoří České Republiky 2004 (II.cena) 

I. kytarové mistrovské kurzy Nové Strašecí 2004 (I. cena)

XI. dny klasické kytary Štramberk 2006 (II. cena a čestné uznání za interpretaci vlastní skladby)

soutěže festivalu Kytara napříč žánry:

Kytarová soutěž SAI 2015 (III. místo)  

Kytarová soutěž SAI 2016 (I. místo ) 

(kopie všech diplomů níže) 

studium:

Pražská konzervatoř (získaný titul: Dis.)

Akademie múzických umění v Praze (získaný titul: BcA.)

Zürcher Hochschule der Künste (Švýcarsko, Curych, zahraniční stáž - Erasmus)


Životopis

1985-1995

Adam Pavlíček se narodil 27.1. 1985 v Praze. Hudba mu byla blízká od raného dětství. Postupně ho stále více přitahovalo hrát na hudební nástroj a zvolil si nakonec kytaru. 

1995-2001

Na kytaru začal hrát v den svých 10 narozenin. Od tohoto dne byl hrou na tento nástroj okouzlen a cvičení, hraní, improvizování a skládání se stalo přirozenou součástí jeho života.

Základy techniky hry na kytaru získával zejména studiem klasických kytarových autorů 18. a 19. století. Navštěvoval hodiny hry na kytaru u všestranného hudebníka a kytaristy Tomáše Berky, který ho inspiroval také k improvizaci. Záhy se rozhodl ke studiu na konzervatoři. Ke zkouškám ho připravoval tehdejší profesor Pražské konzervatoře Zdeněk Baštinec.

2001-2007

V roce 2001 úspěšně složil přijímací talentové zkoušky na Pražskou konzervatoř a Konzervartoř Jaroslava Ježka. Rozhodl se nakonec pro studium klasické kytary na Pražské konzervatoři. V hlavním oboru ho vedl Zdeněk Baštinec a od třetího do šestého ročníku prof. Milan Zelenka.

Během studia na Pražské konzervatoři (2001-2007) zaznamenal úspěchy na několika interpretačních soutěžích (I. kytarové mistrovské kurzy Nové Strašecí 2004, II. interpretační soutěž konzervatoří České Republiky 2004, XI. dny klasické kytary Štramberk 2006 - kopie diplomů níže) a účastnil se řady kytarových kurzů v Čechách i zahraničí (Summer Guitar Workshop Krzyżowa 2004 v Polsku, Mezinárodní kytarové kurzy Nové Strašecí 2004 - 2008, Viersener Musiksommer 2008 v Německu a 31th International Musical Summer Academy Lenk ve Švýcarsku). Kromě četných školních koncertů vystupoval již během studia na řadě kulturních akcích v čechách i v zahraničí (Německo, Polsko, Slovensko a Maďarsko). Věnoval se sólové hře a intenzivně i hře v komorních souborech. Kromě interpretace všech slohových období se stále zabýval i kompozicí vlastních skladeb a příležitostně navštěvoval hodiny jazzové kytary u Davida Dorůžky a Libora Šmoldase.

2007-2010

Po studiu na Pražské konzervatoři pokračoval v letech 2007 - 2010 ve studiu hry na kytaru na Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Zelenky. Závěrečný rok bakalářského studia strávil na zahraniční stáži na Zürcher Hochschule der Künste v Zürichu, kde studoval pod vedením pozoruhodného pedagoga a kytaristy Anderse Miolina. Po úspěšném získání titulu BcA. se rozhodl nepokračovat dále ve studiu a zaměřit se více na vlastní tvorbu.

2010-současnost

Od roku 2010 vystupuje zejména sólově se svojí tvorbou nebo s repertoárem klasické hudby. Byl také členem několika hudebních těles (Millitrio, Naboso, Duo Nuages, Kytarové obrazy, Corpus Delicti) a spolupracoval či spolupracuje s různými hudebníky (Milli Janatková, Marko Ferenc, soubor Musica Diversata, skupina Z Hecu, Aleš Petržela a další).

Pedagogická činnost

Pedagogicky působí na ZUŠ J. Suka Benešov. Vyučoval také na Konzervatoři Jaroslava Ježka, na Mezinárodní Konzervatoři Praha, základní umělecké škole Orphenica a na International School of Music and Fine Arts Prague.

Úspěchy po roce 2010

Mezi úspěchy z doby po ukončení studia patří uvedení jeho recitálu Českým rozhlasem v pořadu Ranní koncert (2013), III. místo na Kytarové soutěži SAI 2015 a následně I. místo na Kytarové soutěži SAI 2016 a vystoupení na zahajovacím koncertě festivalu Kytara napříč žánry 2017. Společný koncert se světově uznávaným kytaristou Peterem Fingerem v Domažlicích (březen 2019). Vystoupení s Orchestrem Berg v listopadu 2019. V roce 2021 vydal Adam své debutové album s názvem "Before You Arrived", na kterém je jeho 11 fingerstylových skladeb pro akustickou kytaru s kovovými strunami. V roce 2022 vydal nahrávku skladby profesora Milana Zelenky s názvem "Kytice". Tato skladba zpracovává formou volných variací české a moravské lidové písně. V roce 2023 vydal dále Adam své druhé album "21 Preludes" s autorskými skladbami pro klasickou kytaru. Toto album obsahuje také 10 závěrečných skladeb z jeho Kytarové školy pro 1. – 7. ročník, kterou vydává Notovna.cz a jde o hlavní projekt, na kterém Adam Pavlíček nyní pracuje.


Pro klasické kytaristy, vkládám ke stažení svou bakalářskou práci s názvem "Fernando Sor, jeho současníci a rozbor skladby Variace na Mozartovo téma, op. 9":


úspěchy na soutěžích: