O MNĚ

Nejlépe o mně vypovídají moje skladby..

Jsem kytarista, skladatel, interpret různých žánrů a hudební pedagog. Studoval jsem hru na kytaru na Akademii múzických umění v Praze (titul BcA.) a Zürcher Hochschule der Künste v Zürichu. Během studia jsem získal několik ocenění na interpretačních mezinárodních soutěžích. Věnuji se klasické kytarové technice a v posledních letech zejména modernímu stylu fingerstyle. V roce 2013 jsem získal ocenění Harvest Price za své písně na Tais Awards. Se svoji instrumentální tvorbou jsem vyhrál v roce 2016 první cenu na Kytarové soutěži SAI. Součástí výhry bylo vystoupení na zahajujícím koncertě festivalu Kytara napříč žánry 2017, který je spolupořadatelem této soutěže. Na koncertech uvádím zejména vlastní kompozice, písně a instrumentální aranže populárních skladeb. Příležitostně spolupracuji s různými hudebníky (Marko Ferenc, Marcela Brožová, soubor Musica Diversata, Aleš Petržela a další). Pedagogicky působím na Konzervatoři Jaroslava Ježka a na ZUŠ J. Suka Benešov. 

(podrobný životopis najdete níže

Text pro pořadatele, do tiskových zpráv a pod.:

Adam Pavlíček (nar. 1985) je kytarista, skladatel, interpret různých žánrů a hudební pedagog. Studoval hru na kytaru na Akademii múzických umění v Praze (titul BcA.) a Zürcher Hochschule der Künste v Zürichu. Získal několik ocenění na interpretačních mezinárodních soutěžích. Věnuje se klasické kytarové technice a modernímu stylu fingerstyle. V roce 2013 získal ocenění Harvest Price za své písně na Tais Awards. Se svou instrumentální tvorbou vyhrál v roce 2016 první cenu na Kytarové soutěži SAI a vystoupil poté na zahajujícím koncertě festivalu Kytara napříč žánry 2017. Na koncertech uvádí zejména vlastní kompozice a písně či instrumentální aranže populárních skladeb. Příležitostně spolupracuje s různými hudebníky (Marko Ferenc, Marcela Brožová, soubor Musica Diversata, Aleš Petržela a další). Pedagogicky působí na Konzervatoři Jaroslava Ježka a na ZUŠ J. Suka Benešov. 

foto pro tvorbu pozvánek a plakátu najdete v sekci Foto:

Podrobnosti o požadovaným podmínkách pro vystoupení Adama Pavlíčka naleznete zde: https://www.adampavlicek.cz/koncertni-vystoupeni/

MÉDIA

Adam Pavlíček v reportáži ČT24 z festivalu Kytara napříč žánry 2017:


Rozhovor v časopise Rock&Pop (vydání červen 2016) aneb 5 otázek Bene Taise Amundssena. Mé jméno najdete i na titulní straně. 


Adam Pavlíček na BalconyTV (2013)

DIPLOMY ZE SOUTĚŽÍ

ŽIVOTOPIS

1985 - 1995

Adam Pavlíček se narodil 27.1. 1985 v Praze. Hudba mu byla blízká od raného dětství a postupně ho stále více přitahovalo hrát na hudební nástroj. Zvolil si kytaru. 

1995 - 2001

Na kytaru začal hrát v den svých 10 narozenin. Od tohoto dne byl hrou na tento nástroj okouzlen a cvičení, hraní, improvizování a skládání se stalo přirozenou součástí jeho života.

Základy techniky hry na kytaru získával zejména studiem klasických kytarových autorů 18. a 19. století. Navštěvoval hodiny hry na kytaru u všestranného hudebníka a kytaristy Tomáše Berky, který ho inspiroval také k improvizaci. Záhy se rozhodl ke studiu na konzervatoři. Ke zkouškám ho připravoval tehdejší profesor Pražské konzervatoře Zdeněk Baštinec.

2001 - 2007

V roce 2001 úspěšně složil přijímácí talentové zkoušky na Pražskou konzervatoř a Konzervartoř Jaroslava Ježka. Rozhodl se nakonec pro studium klasické kytary na Pražské konzervatoři. V hlavním oboru ho vedl Zdeněk Baštinec a od třetího do šestého ročníku prof. Milan Zelenka.

Během studia na Pražské konzervatoři (2001 - 2007) zaznamenal úspěchy na několika interpretačních soutěžích (I. kytarové mistrovské kurzy Nové Strašecí 2004, II. interpretační soutěž konzervatoří České Republiky 2004, XI. dny klasické kytary Štramberk 2006 - kopie diplomů výše) a účastnil se řady kytarových kurzů v čechách i zahraničí (Summer Guitar Workshop Krzyżowa 2004 v Polsku, Mezinárodní kytarové kurzy Nové Strašecí 2004 - 2008, Viersener Musiksommer 2008 v Německu a 31th International Musical Summer Academy Lenk ve Švýcarsku). Kromě četných školních koncertů vystupoval již během studia na řadě kulturních akcích v čechách i v zahraničí (Německo, Polsko, Slovensko a Maďarsko). Věnoval se sólové hře a intenzivně i hře v komorních souborech. Kromě interpretace všech slohových období se stále zabýval i kompozicí vlastních skladeb a přiležitostně navštěvoval hodiny jazzové kytary u Davida Dorůžky a Libora Šmoldase.

2007 - 2010

Po studiu na Pražské konzervatoři pokračoval v letech 2007 - 2010 ve studiu hry na kytaru na Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Zelenky. Závěrečný rok bakalářského studia strávil na zahraniční stáži na Zürcher Hochschule der Künste v Zürichu, kde studoval pod vedením pozoruhodného pedagoga a kytaristy Anderse Miolina. Po úspěšném získání titulu BcA. se rozhodl nepokračovat dále ve studiu a zaměřit se na vlastní tvorbu a současné populární žánry.

2010 - současnost

Od roku 2010 vystupuje zejména sólově se svojí tvorbou nebo s repertoárem klasické hudby. Příležitostně vystupuje s houslistou Marko Ferencem v duu Nuages. Byl také členem několika hudebních těles (Millitrio, Naboso, Corpus Delicti) a spolupracuje s různými hudebníky (Marcela Brožová, soubor Musica Diversata, skupina Z Hecu, Aleš Petržela a další).

Pedagogická činnost

Pedagogicky působí na Konzervatoři Jaroslava Ježka a na ZUŠ J. Suka Benešov. Dříve vyučoval na Mezinárodní Konzervatoři Praha, základní umělecké škole Orphenica a na International School of Music and Fine Arts Prague.

Nedávné úspěchy

Mezi úspěchy z poslední doby patří uvedení jeho recitálu Českým rozhlasem v pořadu Ranní koncert (2013). Ocenění Harvest Price na Tais Awards za písničkářskou tvorbu (2013), III. místo na Kytarové soutěži SAI 2015 a následně I. místo na Kytarové soutěži SAI 2016 a vystoupení na zahajujícím koncertě festivalu Kytara napříč žánry 2017. Společný koncert s fenomenálním a světově uznávaným kytaristou Peterem Fingerem v Domažlicích (březen 2019). Vystoupení s Orchestrem Berg v listopadu 2019.

Odkazy:

https://www.adampavlicek.cz

https://www.facebook.com/adampavlicekkytarista

https://soundcloud.com/adam-pavlicek-guitarist

https://www.youtube.com/user/ADAMPAVLICEKVIDEOS/videos

Pro klasické kytaristy, vkládám ke stažení svou bakalářskou práci s názvem "Fernando Sor, jeho současníci a rozbor skladby Variace na Mozartovo téma, op. 9":