Adam Pavlíček

Kytarová škola pro 1. ročník / Guitar School - First Year of Study

Notovna.cz

kapitoly / chapters


V rukou nyní držíte 1. díl Kytarové školy, který je určen pro začátečníky ve hře na klasickou kytaru. Pod vedením učitele na základní umělecké škole nebo v jiné instituci se žák(yně) naučí správně držet klasickou kytaru. Postupným způsobem získává orientaci v notovém zápisu a pomocí mnoha melodických cvičení, lidových písní a stupnic si osvojí hru jednohlasu. Hraje první jednoduché skladby v technice arpeggio, rozvíjí svoji kreativitu v kapitole Improvizace a naučí se naladit si kytaru. K učebnici jsem vytvořil online podporu ve formě videí, MP3 a překladu všech textů do angličtiny. K online podpoře, která je zcela zdarma, se dostanete pomocí QR kódů nebo jsou dostupné na webu adampavlicek.cz/kytarovaskola.

In your hands you are holding Volume 1 of the Guitar School, which is aimed for the beginners of classical guitar study. Under the guidance of a teacher at an elementary art school or another institution, pupils learn to hold a guitar correctly. Gradually they learn their way around the score using melodic exercises, folk songs and scales, to get used to playing monophonic melodies. They also play the first simple pieces in the arpeggio technique, develop their creativity in the Improvisation chapter and learn how to tune the guitar. I have created online materials that complement the book such as videos, MP3s, and English translations of all texts. The online support, which is completely free, can be accessed via QR codes or is available onn adampavlicek.cz/guitarschool.