Kytarová škola pro 1. ročník / Guitar school - First Year of Study

3. Rytmická cvičení / Rhytm exercises

Notovna.cz

Stránka vzniká /Website under construction


MP3 k poslechu a stažení.

strana/cvičení