Kytarová škola pro 2. ročník / Guitar School - Second Year of Study

2. Melodie s doprovodem basových tónů / Melody with accompaniment of bass tones

Notovna.cz